آهن و فولاد اولین حوزه تخصصی فعالیت پایگاه

آهن و فولاد اولین حوزه تخصصی فعالیت پایگاه

صنعت آهن و فولاد جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور ایفا می کند. جمع آوری اطلاعات فعالیت های اقتصادی در زنجیره تولید و توزیع محصولات مرتبط با آهن و فولاد اعم از ورق های آلیاژی، تیرآهن، میلگرد، پروفیل، لوله و غیره با مصارف ساختمانی و صنعتی به عنوان برنامه های اولیه فعالیت پایگاه در نظر گرفته شده است. در این حوزه بنگاه های اقتصادی متعددی در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند که در نظر است به تفکیک نوع فعالیت اعم از تولید، خدمات تولیدی، فروش و بازرگانی محصولات در سطح عمده و خرده شناسایی و اطلاعات آن ها برای بهره برداری عموم ارائه شود.