بخش «مبانی نظری» سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی راه‌اندازی شد.

بخش «مبانی نظری» سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی راه‌اندازی شد.

با راه‌اندازی بخش «مبانی نظری» سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی، آن دسته از کاربرانی که علاقه‌مند به آشنایی و اطلاع از پشتوانه‌های فکری و مبانی علمی این سامانه هستند می‌توانند به این بخش مراجعه نمایند. در بخش «مبانی نظری»، مفهوم فعالیت اقتصادی به‌عنوان محور اشتغال و توسعه و ارتباط آن با موضوع‌های دیگری از قبیل آموزش و تحقیقات، رویکرد توسعه مبتنی بر فعالیت اقتصادی، ابعاد و فرایند استانداردسازی فعالیت‌های اقتصادی در کشور و مطالب مفید دیگری تشریح شده است. در نظر است این بخش به‌مرور تکمیل‌تر و از غنای بیشتری برخوردار شود.