ما را از نقطه نظرات خود مطلع سازید.

ما را از نقطه نظرات خود مطلع سازید.

با راه‌اندازی بخش «تماس با ما»، ازاین‌پس کاربران محترم می‌توانند نقطه نظرات خود را در مورد جنبه‌های مختلف سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی، ازجمله محتوای مطالب، نحوه ارائه اطلاعات و نمای کلی سامانه از طریق بخش «تماس با ما» ارسال نمایند. قطعاً نظرات شما در بهبود و ارتقاء سامانه و ارائه خدمات مطلوب‌تر مؤثر خواهد بود.