بخش «طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی» با امکانات ویژه برای استفاده کاربران راه‌اندازی شد.

بخش «طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی» با امکانات ویژه برای استفاده کاربران راه‌اندازی شد.

طبقه‌بندی و به‌عبارت‌دیگر گروه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی در یک ساختار درختی، نقش مؤثری در شناخت بهتر و کامل‌تر فعالیت‌های اقتصادی و زمینه‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری دارد. در بخش «طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی»، نمایش کاملی از ساختار درختی فعالیت‌های اقتصادی ارائه می‌شود. اصولاً فعالیت‌های اقتصادی در سه‌شاخه اصلی کشاورزی، صنعت و خدمات طبقه‌بندی می‌شوند و هر شاخه اصلی دارای زیرشاخه‌های متعددی در سطوح پایین‌تر است. این بخش از قابلیت‌های زیر برخوردار است:
• نمایش طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی بر اساس ساختار درختی
• امکان جستجوی فعالیت اقتصادی، شاخه یا زیرشاخه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی
• ارائه آمار تعداد بنگاه‌های اقتصادی فعال در هر فعالیت اقتصادی
• امکان دسترسی به اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی
• امکان دسترسی به فهرست بنگاه‌های اقتصادی فعال در هر فعالیت اقتصادی