عکس شهدای صنف پیچ و مهره تهران

عکس شهدای صنف پیچ و مهره تهران

گروه جهاد و مقاومت مشرق – وقتی شیپور جنگ نواخته شد، همه مردم از هر صنف و گروهی عازم جبهه شدند. این هم تصاویر شهدایی است که در صنف پیچ و مهره تهران مشغول به کار بودند.۴