راه‌اندازی سامانه اختصاصی فعالیت‌های اقتصادی پیچ و مهره

راه‌اندازی سامانه اختصاصی فعالیت‌های اقتصادی پیچ و مهره

«سامانه اختصاصی فعالیت‌های اقتصادی» باهدف دسترسی سریع و مستقیم کاربران به اطلاعات کامل و جامع فعالیت‌های اقتصادی هر یک از بخش‌های اقتصادی طراحی و راه‌اندازی شد. اولین «سامانه اختصاصی فعالیت‌های اقتصادی» به صنعت پیچ و مهره اختصاص‌یافته است. در نظر است جمیع اطلاعات این صنعت از طریق سامانه اختصاصی در اختیار کاربران قرار گیرد. این اطلاعات عبارت‌اند از:

فعالیت‌های اقتصادی مربوط به تولید پیچ، مهره و اقلام جانبی

فعالیت‌های اقتصادی مربوط به فروش، واردات و صادرات پیچ، مهره و اقلام جانبی

فعالیت‌های اقتصادی مربوط به مواد اولیه (تولید مفتول)

فعالیت‌های اقتصادی مربوط به ماشین‌آلات تولید پیچ، مهره و اقلام جانبی

 

بنگاه‌های اقتصادی فعال

 

قوت‌ها و فرصت‌ها

ضعف‌ها و تهدیدها

واردات و صادرات

پیشنهاد‌ها

نیازهای تحقیقاتی

 

محصولات (تولیدات)

ماشین‌آلات و تجهیزات

مواد اولیه (اقلام مصرفی)

استانداردها

دانش فنی و فناوری

منابع علمی

فیلم‌های آموزشی

 

کارشناسان و متخصصین

اعضای سامانه

اخبار