عضویت در سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی

عضویت در سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی

سامانه جامع اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی در راستای تحقق اهداف زیر، امکان عضویت کاربران را فراهم ساخته است:
• دسترسی کامل به اطلاعات تخصصی فعالیت‌های اقتصادی
• فراهم ساختن زمینه آشنایی کاربران با یکدیگر در حوزه‌های تخصصی
• ایجاد فضای تبادل‌نظر، گفتمان و پرسش و پاسخ در مسائل تخصصی
کاربران با عضویت در سامانه و درج اطلاعات خود، می‌توانند در گروه‌های تخصصی موردعلاقه ثبت‌نام نمایند.