سیاست‌های اقتصادی در سال ۹۷

سیاست‌های اقتصادی در سال ۹۷

طی مصاحبه‌ای که مسعود کرباسیان، وزیر محترم اقتصاد  با رادیو اقتصاد داشتند بیان نمودند: حمایت از تولید داخلی مربوط به همه بخش‌های جامعه اعم از تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، کارآفرینان، دولتمردان، اتحادیه‌ها، اصناف، نخبگان، دانشگاهیان، فرهنگیان همه و همه است. تولید ملی زمانی در مملکت شکوفا می‌شود که همه پای کار باشند. وی در ادامه ضمن اشاره به دستور کارهای متنوع وزارت اقتصاد در سال حمایت از کالای ایرانی افزود: برای تحقق بخشی شعار سال باید به بحث مالیات توجه شود.

ایشان بیان داشتند، وصول مالیات از غیر تولیدکنندگان داخلی و همینطور مقابله جدی با فرار مالیاتی از جمله برنامه‌های مهم این وزارتخانه در سال پیش روست.

کرباسیان در خصوص  نام‌گذاری سال ۹۷ به نام سال «حمایت از کالای ایرانی» از سوی مقام معظم رهبری افزود: این نام‌گذاری ناظر به فراگیری کلی در تمامی زمینه‌ها است.

ایشان  گفتند:  فعال سازی بازار سرمایه از برنامه‌های راهبردی این وزارتخانه در سال پیشروست و بازار سرمایه باید در جهت تولید داخلی فعال شود. وی تصریح کرد: در حال حاضر جهت عمده منابع تامین مالی واحدهای تولید به سمت بانک‌هاست در حالی که بازار سرمایه می تواند بسترهای لازم را در این عرصه فراهم کند. هم اکنون بازار سرمایه کشور بصورت بازار سرمایه اولیه نقش فعالی ندارد و باید در سال جاری به این مهم توجهی جدی شود. وی ضمن تاکید بر توجه به بحث سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در سال حمایت از کالای ایرانی افزود: این مقوله نیز از دیگر دستورکارهای مهم وزارت اقتصاد است. وزیر اقتصاد قول مساعد داد معاونان و مسئولان این وزارتخانه تعامل و ارتباط بیشتری با رادیو اقتصاد در جهت پاسخگویی به مردم داشته باشند.