گزارش صندوق بین‌المللی پول از ۱۲ شاخص‌ اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷

گزارش صندوق بین‌المللی پول از ۱۲ شاخص‌ اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش، برآورد خود از ۱۲ شاخص‌ کلان اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷، و پیش‌بینی تا پایان سال ۲۰۱۸ را منتشر کرد. این گزارش که معتبرترین گزارش ‌ها از پیش‌بینی شاخص‌های اقتصادی در سراسر دنیاست.  بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۷ به ۴۳۱ میلیارد و ۹۲۰ میلیون دلار رسیده است. این رقم برای سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۴۰۴ میلیارد و ۴۴۷ میلیون دلار بوده است اما این رقم در سال ۲۰۱۸ کاهش خواهد یافت و به ۴۱۸ میلیارد و ۸۷۵ میلیون دلار خواهد رسید. پیش‌بینی‌ها در  تغییر شاخص‌ها  همانند موارد  زیر عنوان شده است:

 • کاهش رشد اقتصادی به یک سوم

بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ به ۴٫۳ (۴٫۲۷۸) درصد کاهش یافته است. صندوق رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ را  ۱۲٫۵ درصد اعلام کرده است.در عین حال این نهاد بین‌المللی از کاهش رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ به ۴ (۴٫۰۰) درصد خبر می‌دهد.

 • افزایش اندک سهم ایران از اقتصاد جهان

برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد، سهم ایران از اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۷ اندکی افزایش یافته است و از ۱٫۲۸ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۱٫۲۹ درصد رسیده است اما در سال ۲۰۱۸ تغییری نخواهد کرد.

 • افزایش سرمایه‌گذاری

ین نهاد بین‌المللی همچنین اعلام کرد کل سرمایه‌گذاری انجام شده در اقتصاد ایران طی سال گذشته میلادی به معادل ۳۶٫۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است در حالی که این رقم طی سال ۲۰۱۶ برابر با ۳۳٫۵۳ درصد بوده است.همچنین کل سرمایه‌گذاری انجام شده در اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸ چندان تغییر نمی‌کند و به ۳۶٫۲۰ درصد تولید ناخالص ملی خواهد رسید.

 • افزایش پس انداز ملی

کل پس‌اندازهای ملی نسبت به تولید ناخالص داخلی نیز در سال ۲۰۱۷ به ۴۰٫۴۴ درصد GDP رسیده است که در مقایسه با سال ۲۰۱۶ افزایش را نشان می‌دهد. پیش‌بینی صندوق برای سال ۲۰۱۸ افزایش این رقم و رسیدن به ۴۳٫۱۸ درصد است.

 • افزایش نرخ تورم

بر اساس این آمار، نرخ تورم که در سال ۲۰۱۷ برابر با ۹٫۸۸۵ درصد برآورد شده است که امسال (۲۰۱۸) افزایش می‌یابد و به ۱۲٫۰۹ درصد خواهد رسید. نرخ تورم در سال ۲۰۱۶ برابر با ۹ درصد اعلام شده است.

 • کاهش رشد واردات

شد واردات ایران در سال ۲۰۱۷ به ۱۱٫۶۷ درصد رسیده است که نسبت به ۱۳٫۱۳ درصد سال ۲۰۱۶ کاهش یافته است. همچنین پیش‌بینی می‌شود که رشد واردات ایران در سال ۲۰۱۸ به ۱۰٫۷ درصد کاهش یابد.

 • کاهش شدید رشد صادرات

بر اساس برآوردهای این گزارش، صادرات ایران که در سال ۲۰۱۷ نیزی رشدی  ۰٫۸۲ درصدی داشته که نسبت به رشد ۲۲٫۳۶ درصدی در سال ۲۰۱۶ به شدت کاهش یافته است. همچنین پیش‌بینی می‌شود میزان رشد صادرات در سال ۲۰۱۸ منفی شده و به منفی ۲٫۸۴ درصد برسد.

 • کاهش بیکاری

بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۷ به ۱۱٫۸ کاهش می‌یابد و در سال ۲۰۱۸ نیز به ۱۱٫۷ درصد می‌رسد.

 • کاهش درآمدها

این نهاد بین‌المللی کل درآمد دولت برای سال ۲۰۱۷ را معادل ۱۵٫۶درصد تولید ناخالص داخلی و کل هزینه‌های دولت را معادل ۱۷٫۹۸ درصد تولید ناخالص داخلی در این سال اعلام کرده است. درآمد دولت در سال ۲۰۱۶ معادل ۱۷٫۲۸ درصد تولید ناخالص داخلی و هزینه‌های آن معادل ۱۹٫۵۴ درصد برآورد شده است.

 • کاهش مخارج دولت

بر اساس این آمار، درآمدها و هزینه‌های دولت در سال ۲۰۱۸ افزایش می‌یابد و به ترتیب به ۱۸٫۶ درصد و ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

 • کاهش بدهی ناخالص دولت

پیش‌بینی شده است، بدهی ناخالص دولت ایران در سال ۲۰۱۷ به بالای ۶۰۳ هزار میلیارد تومان کاهش یابد. این رقم برای سال ۲۰۱۶ بیش از ۶۲۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

 • افزایش تراز حساب جاری

تراز حساب های جاری ایران نیز که در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۱۸٫۳۹ میلیارد دلار برآورد شده است و با افزایش ۱۰٫۴۸ میلیارد دلاری پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۱۸ به ۲۹٫۲۳ میلیارد دلار برسد.

تاریخ خبر:۲۱ فروردین ۱۳۹۸

منبع: خبرگزاری فارس