راه اندازی سامانه اختصاصی فناوری اطلاعات استان خراسان رضوی

راه اندازی سامانه اختصاصی فناوری اطلاعات استان خراسان رضوی

«سامانه اختصاصی فعالیت‌های اقتصادی» باهدف دسترسی سریع و مستقیم کاربران به اطلاعات کامل و جامع فعالیت‌های اقتصادی هر یک از بخش‌های اقتصادی طراحی و راه‌اندازی شد. دومین «سامانه اختصاصی فعالیت‌های اقتصادی» به صنعت فناروی اطلاعات استان خراسان رضوی اختصاص‌یافته است. در نظر است جمیع اطلاعات این صنعت از طریق سامانه اختصاصی در اختیار کاربران قرار گیرد.