افزایش کرایه حمل ونقل عمومی؛ راه‌کاری دم‌‏دستی برای مدیریت شهری منفعل

افزایش کرایه حمل ونقل عمومی؛ راه‌کاری دم‌‏دستی برای مدیریت شهری منفعل

چندی است که شنیده می‌‏شود پیشنهادهای متعددی مبنی بر افزایش نرخ کرایه حمل ونقل عمومی در شوراهای شهر و شهرداری‏ ها به گوش می رسد.
کارشناسان گروه تخصصی لجستیک و زنجیره تأمین شرق معتقدند انتقادی همیشگی به این شیوه تصمیم گیری وجود دارد. در شرایطی که حمل ونقل عمومی معمولاً با ضعیف ترین اقشار جامعه سروکار دارد، افزایش نرخ کرایه‌‏ها می تواند راه حل آخر برای این موضوع محسوب شود. در این وضعیت به جای بهره گیری از راهکارهای متعدد دیگری که کمترین فشار را به اقشار به ویژه ضعیف وارد کند، متأسفانه تصمیم گیران به ساده ترین راهکار متوسل می شوند.
تاریخ خبر: ۱۳۹۹/۰۲/۰۵
منبع خبر: گروه تخصصی لجستیک و زنجیره‏‌تأمین شرق