معافیت متصدیان ترانزیت از پرداخت دیرکرد کانتینر

معافیت متصدیان ترانزیت از پرداخت دیرکرد کانتینر

در پی شیوع ویروس کرونا و اثرات سوءاقتصادی آن و به دلیل انسداد مرزهای بین المللی، وزیر راه و شهرسازی، معافیت دیرکرد کانتینرها را پیشنهاد کرد.
تاریخ خبر: ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
منبع خبر: اتاق بازرگانی ایران